Przejdź do treści Przejdź do stopki

Cybersecurity Centre

RAZEM DLA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Zaangażowanie akademii, obok instytucji publicznych i sektora prywatnego, jest kluczowym czynnikiem w kreowaniu innowacji i rozwoju społeczno-gospodarczego w modelu triple helix. Akademia pełni rolę strategicznego partnera w formułowaniu odpowiedzi na wyzwania cyberbezpieczeństwa i w budowaniu bezpiecznego cyfrowego świata.

Jako uniwersytet przyszłości, AGH zawiera strategiczne partnerstwa zarówno na poziomie krajowym, jak i zagranicznym, wzmacniając swoją pozycję lidera innowacyjności i transferu wiedzy.

Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH oraz budowany wokół niego hub kompetencji wspierają rozwój ekosystemu cyberbezpieczeństwa w Polsce, Europie (w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej) oraz poza nią. Oferta obejmuje współpracę w ramach inicjatyw i projektów B+R+I, wymianę dobrych praktyk, a także szeroki zakres usług i wsparcia w budowie zdolności cyberbezpieczeństwa i cyberodporności.

Dowiedz się więcej

Poznaj naszą ofertę

Zakładasz spin-off? Prowadzisz startup? Pracujesz w MŚP lub na uczelni wyższej? A może jesteś przedstawicielem administracji publicznej i chcesz podnieść swoje kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa? Mamy ofertę skrojoną na miarę Twoich potrzeb!  

Oferujemy szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo i usługi, dostosowane do różnych typów organizacji, realizowane przez pracowników AGH i ekspertów zewnętrznych.  

Dzięki współpracy z inżynierami AGH możemy opracować innowacyjne rozwiązania technologiczne, które zapewnią ochronę przed zagrożeniami i przewagę konkurencyjną. Nasi eksperci tworzą publikacje i raporty z dziedziny cyberbezpieczeństwa, angażują się w działania medialne, a także konferencje i wydarzenia branżowe.

Oferta

Równość w kadrach cyberbezpieczeństwa

CC AGH, współpracując z Women4Cyber Poland, pomaga w tworzeniu platformy, która umożliwia studentkom wymianę doświadczeń oraz budowanie sieci kontaktów, inspirując je do aktywnego udziału w branży cyberbezpieczeństwa. Pracowniczkom naukowym pomaga w angażowaniu się w projekty R&D&I z obszaru bezpieczeństwa sieci i systemów IT/OT.   

Women4Cyber Poland to polski oddział paneuropejskiej fundacji Women4Cyber. Inicjatywa ma na celu promowanie obecności kobiet w dziedzinie cyberbezpieczeństwa poprzez programy rozwoju, mentoring i edukację.

 

MISJA: CYBERBEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

Polskie firmy i instytucje są atakowane przez cyberprzestępców nawet 2 tys. razy tygodniowo. 8 na 10 ataków kończy się zaszyfrowaniem firmowych danych. Średni koszt jednego ataku eksperci wyceniają już na ponad milion złotych. Tymczasem na rynku wciąż brakuje specjalistów cyberbezpieczeństwa. 

Naszą misją jest zapewnienie innowacyjnych rozwiązań, usług i kompetencji dla wzmocnienia rozwoju zdolności niezbędnych dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz budowania cyberodporności, co jest obecnie jednym z istotniejszych wyzwań na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

 

Badania, rozwój, innowacje

 • Współpraca z inżynierami AGH, absolwentami, doktorantami i zewnętrznymi ekspertami
 • Budowanie konsorcjów projektowych z innymi uczelniami, sektorem publicznym i prywatnym w Polsce i na świecie
 • Wsparcie w walidacji technologicznej i rozwoju pomysłu/produktu we współpracy z end-users

Studia, szkolenia i kursy

 • Studia inżynierskie lub podyplomowe
 • Szkolenia z dziedziny cyberbezpieczeństwa
 • Działalność edukacyjna dla biegłych sądowych, funkcjonariuszy organów państwa, pracowników firm branży IT i administracji państwowej
 • Szkolenia zamawiane

Analizy i konsulting

 • Wsparcie w pogłębianiu cyber kompetencji, zwiększaniu bezpieczeństwa firm i instytucji oraz kształceniu specjalistów
 • Raporty i analizy
 • Działalność doradcza w obszarze cyberbezpieczeństwa, zwalczania cyberprzestępczości oraz rozwoju innowacji technologicznych 

Współpraca krajowa i międzynarodowa

 • Partrnerstwa w ramach projektów unijnych
 • Wsparcie edukacji i rekrutacji w branży cyber
 • Działania dla transferu technologii i komercjalizacji innowacji

KONTAKT

 

Adres do korespondencji:
Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel. +48 12 328 33 08
E-mail: cybercentrum@agh.edu.pl 

Siedziba:
Centrum Informatyki AGH 
ul. Kawiory 21 
30-055 Kraków 

Stopka